Použitie vaculifu

Elektrická pumpa a vrecká s vákuovým ventilom
Elektrická vákuová pumpa pracuje s plastovými vreckami vybavenými zipsom na uzatváranie a vzduchovým ventilom. Po odsatí vzduchu vytvára vrecko zapečatený film okolo svojho obsahu.
1.    Naplňte vrecko a uzavrite ho rovnakým spôsobom, akoby ste zatvárali akékoľvek iné vrecko so zipsom.
2.    Položte vrecko na rovnú plochu a skontrolujte, či nič nepresahuje cez čiaru označujúcu maximálne naplnenie alebo pod vzduchový ventil.
3.    Tlačte prednú časť elektrickej vákuovej pumpy proti vzduchovému ventilu.
4.    Stlačte tlačidlo na zapnutie zariadenia, aby ste odsali vzduch. Pustite tlačidlo v momente, kedy vrecko tesne obopne svoj obsah.
5.    Vložte ho okamžite do chladničky.

Elektrická pumpa a dóza na vákuové uskladnenie
Maxilmálne praktické sú na vákuové uskladnenie vhodné dózy s ventilom v rôznych veľkostiach. Zároveň umožňujú prehľadné uloženie potravín v chladničke či mrazničke.
1.    Naplňte dózu a dôkladne poutierajte okraje, aby na nich nezostali prípadné zvyšky potravín.
2.    Pred prikrytím očistite a do sucha poutierajte aj okraje uzáveru a následne ju pritlačte na nádobu.
Skontrolujte, či uzáver všade dobre dosadá na nádobu.
3.    Tlačte prednú časť elektrickej vákuovej pumpy proti vzduchovému ventilu.
4.    Stlačte tlačidlo na zapnutie zariadenia, aby ste odsali vzduch. Pustite tlačidlo v momente, kedy pocítite,
že nádoba mierne zmenila svoj tvar - akoby sa zmenšovala.
5.    Pri odnímaní pumpy, pridržte prstom ventil na uzávere, aby ste predišli jeho opätovnému otvoreniu.
6.    Vložte dózu do chladničky.

Elektrická pumpa a uzáver na fľašu
Uzáver na fľašu je určený predovšetkým na uskladnenie nesýtených nápojov (víno, liehoviny, džúsy, ovocné šťavy).
1.    Skontrolujte množstvo zvyšného nápoja vo fľaši. Pri veľmi malých množstvách  nie vždy dosiahneme
požadovaný účinok vákuového uskladnenia.
2.    Hrdlo fľaše uzatvorte uzáverom.
3.    Tlačte prednú časť elektrickej vákuovej pumpy proti vzduchovému ventilu na uzávere.
4.    Stlačte tlačidlo na zapnutie zariadenia, aby ste odsali vzduch.
Tlačidlo uvoľnite po približne 15 - 20 sekundách.
5.    Vložte fľašu do chladničky.

Odporúčania pre používanie
•    Nenechávajte zariadenie zapnuté bez prerušenia na dlhý čas.
•    Vrecká s vákuovým ventilom nie je vhodné používať pre tekuté potraviny. Tieto je potrebné najskôr zmraziť,
aby boli kompaktné. Pri použití dóz na vákuové uskladnenie tekutých potravín v mrazničke je dobré najskôr
vysať vzduch a až potom dať potraviny v dóze zmraziť.
•    Odporúčame očistiť ovocie a spariť zeleninu pred ich vákuovaním.
•    Kvôli jednoduchšiemu čisteniu vreciek na vákuovanie odporúčame uložiť mastné potraviny, ako je mäso
alebo ryby, najskôr do bežného mikroténového vrecúška až potom do obalu na vákuovanie.
•    Pri potravinách, ktoré obsahujú ostré hrany alebo hroty (napr. kosti) dávajte pozor, aby ste neprepichli vrecko
na vákuovanie.
•    Pred naplnením vrecka si zapíšte poznámku o obsahu na príslušný biely štítok.
•    Uzáver na fľašu môže s malými obme­dzeniami fungovať aj pri uskladnení bublinkových vín, šampanského.
Závisí to od množstva tekutiny a množstva plynov. Bublinkový efekt v nápoji je zachovaný max. 2 - 3 dni.

Čistenie a údržba
1.     Vákuová elektrická pumpa
Zariadenie môže byť celé čistené vlhkou handričkou. Nikdy nesmie byť ponárané do vody alebo umývané
v umývačke riadu.
2.     Odnímateľná vzduchová komora
Vzduchová komora môže byť odobratá a vyčistená, ak obsahuje tekutinu. Odmontujete ju jednoduchým otočením v smere šípky naznačenej na zariadení. Čistite teplou vodou a saponátom.
Pred opätovným namontovaním je potrebné komoru poriadne vysušiť.
3.     Umývanie vreciek s vákuovým ventilom
Prevráťte plastové vrecko na ruby a bežným prostriedkom opatrne ručne umyte vnútornú časť vrecka, aby sa z neho odstránili všetky zvyšky potravín. Vyutierajte jemnou handričkou celkom do sucha a až potom použite znovu. Pozor na prípadné poškodenie vzduchového ventilu. Nedávajte ho do umývačky riadu.
4.     Umývanie dóz na vákuové uskladnenie
Plastovú dózu (nádoba + uzáver) umývajte bežným prostriedkom, aby sa z neho odstránili všetky zvyšky potravín. Vyutierajte jemnou handričkou celkom do sucha a až potom použite znovu. Pozor na prípadné poškodenie vzduchového ventilu. Nedávajte do umývačky riadu.
5.     Výmena batérií
Zložte kryt batérií stlačením tlačidla uzáveru smerom nadol. Vymeňte všetkých 6 alkalických batérií AA pričom je potrebné skontrolovať, či symboly +/- zodpovedajú označeniu na kryte batérií. Založte späť kryt batérií až po zacvaknutie.