Vaculife verzus nebezpečné plesne
 • Vákuový systém Vaculife je technológia na odstránenie vzduchu z priložených vreciek s vákuovým ventilom alebo z dóz na vákuové uskladnenie. Odsatím takmer všetkého vzduchu z obalov chráni vákuový systém jedlo pred škodlivými účinkami kyslíka ako sú oxidácia alebo vznik plesní a baktérií.
 • Zabránením vzniku plesní, baktérií a mikroorganizmov je možné vyhnúť sa nebezpečenstvu kontaminácie potravín a následných zdravotných problémov spojených s ich konzumáciou.
 • Ukladaním potravín do vákuových dóz resp. vreciek je eliminované prenášanie prípadných mikroorganizmov, baktérií v potravinách či roznášaniu spórov plesní medzi potravinami.
 • Vákuový systém Vaculife predlžuje lehotu spotreby potravín bez zmeny ich kvality a poskytuje 3- až 5-krát dlhší čas na ich spracovanie bez rizika napadnutia plesňami.

Nebezpečné plesne

Takmer nikto si už neodhryzne z jablka, ktoré má z druhej strany viditeľný bielo-zelený povlak plesne, alebo nezje rajčinu, ktorá je takisto pokrytá hubovou plesňou.
Občas sa nám však stane, že v komore nájdeme džem alebo kompót s plesňou na povrchu. Je nám ľúto ovocia i našej práce ktorú sme vynaložili pri ich výrobe. A tak iba lyžicou odoberieme 1-2 cm džemu od povrchu, alebo vyberieme viditeľne napadnuté kúsky ovocia.
Viditeľná pleseň však nie je náš najväčší nepriateľ!
POZOR musíme dávať na jej produkty – mykotoxíny!

 • Mykotoxíny sú neviditeľným produktom plesní. Často napádajú potraviny skôr ako sa objavia zmyslami vnímateľné prejavy kontaminácie potravín plesňami.
 • Často sú plesne chybne vnímané iba ako pomúčenie potravín (chlieb a pečivo)
 • Najnebezpečnejšie z viac ako 300 identifikovaných mykotoxínov sú aflatoxíny.
 • Mytoxíny z napadnutých potravín už nemožno odstrániť. Sú odolné proti zmrazeniu, vareniu i akýmkoľvek úpravám potraviny…
 • Nemožno ich odstrániť vykrojením, odobratím viditeľne napadnutej časti - odstraňujeme iba pleseň, nie toxíny, ktoré kontaminovali celý objem potraviny.
 • Mykotoxíny nespôsobujú okamžité ochorenie, preto si ich prítomnosť neuvedomíme hneď po požití kontaminovanej potraviny. Ani jednorazové konzumovanie takýchto potravín nemusí spôsobovať ochorenia, nebezpečné je ak často jeme nekvalitné a napadnuté potraviny, alebo ak vo veľkom množstve konzumujeme potraviny bežne obsahujúce vyššie hodnoty aflatoxínov.
 • Postupné hromadenie týchto jedov spôsobuje chronické ochorenia, problémy dýchacích ciest, zažívacieho ústrojenstva s vplyvom na srdcovú činnosť, nervovú sústavu, psychiku. Častými príznakmi môžu byť zápchy, plynatosť alebo naopak časté hnačky, depresie, kožné ekzémy, či záchvaty hladu, zvýšená chuť na sladké...
 • Aflatoxíny sú s vysokou pravdepodobnosťou pôvodcom onkologických ochorení, sú označované ako karcinogény.
 • Pri požití kontaminovaných potravín hospodárskymi zvieratami, sa aj ich mäso stáva napadnutým plesňovými jedmi.

Skladovanie potravín

 • Plesne sa najrýchlejšie množia vo vlhkom a teplom prostredí, čo však nie je pravidlom – aj pri nižších teplotách toxíny prežívajú, najväčší počet bacilov sa nachádza podľa amerických vedcov v chladničke.
 • V potravinách s vyšším podielom vody sa toxíny množia rýchlejšie – POZOR na kompóty a džemy – napadnuté VYHOĎTE celé! Na ich výrobu používajte kvalitné produkty.
 • Náchylné na rýchle splesnivenie sú orechy, obilniny (staré ovsené vločky) a koreninySKLADUJTE ich v suchom a chladnom prostredí v dózach na vákuové uskladnenie!
 • Pleseň sa môže nachádzať aj v nekvalitnej káve či strukovinách. Sami nezistíme prítomnosť niektorých nebezpečných toxínov v potravinách, ktoré si prinesieme domov. Musíme sa spoľahnúť na kontrolu štátnych úradov, ktorá sleduje hodnoty aflatoxínov a potraviny s vyšším obsahom sťahuje okamžite z obehu.
 • Chlieb a pečivo sú špeciálnou skupinou – vedci dokázali ich možné kontaminovanie už po 48 hodinách – NEKONZUMUJTE chlieb starší ako 2 dni! Škodlivá je i strúhanka z takéhoto pečiva a mäso zvierat kŕmených kontaminovaným chlebom. Nie je vhodné ani umiestnenie v chladničke! Pomocou vákuového systému môžete lehotu spotreby chleba predĺžiť až na 8 dní bez rizika kontaminácie.
 • Ovocné mušty sú často vyrábané z ovocia nižšej kvality (vykrojíme iba viditeľne napadnuté miesto). Mykotoxíny nezničíme ani STERILIZÁCIOU muštov.
 • Potraviny s krátkou lehotou spotreby – salámy, syry, pečivo alebo zeleninu a ovocie NESKLADUJTE dlhodobo v mikroténových vreckách. Vyberte si vhodnú veľkosť dózy na vákuové uskladnenie, potraviny do nej uložte a vyvákuujte.
 • Plesňou napadnuté potraviny PATRIA DO KOŠA!
 • V surovej strave – najmä mäse, rybách - sa môže nachádzať veľa mikroorganizmov. Je nutné takéto potraviny oddeľovať ukladaním do samostatných dóz – vákuový systém poskytuje rôzne veľkosti dóz na vákuové uskladnenie a vreciek s vákuovým ventilom.
 • Rizikovou skupinou sú aj vajíčka, ktoré i v chladničke môžu byť prenášačom baktérií či vírusov. Izolujte ich ukladaním do vákuových dóz.

Riaďte sa zásadami DESATORA zdravých potravín na našej webovej stránke!