Desatoro zdravých potravín

Naše zdravie závisí aj od „zdravia“ našej potravy. Potraviny napadnuté plesňami nám obsiahnutými toxínmi aj po rokoch môžu spôsobiť ťažké ochorenia.

  1. “Neškrečkujte!” Nekupujte zbytočne potraviny s krátkou lehotou spotreby do zásoby. Plánujte nákup podľa potrieb domácnosti.
  2. Iba kvalitné a zdravotne bezchybné potraviny! Sledujte záručnú lehotu – minimálnu trvanlivosť, lehotu spotreby. Nekupujte potraviny s porušeným obalom.
  3. Pozorne čítajte údaje na etikete! Podľa uvedených informácií uchovávajte potraviny v domácnosti, prípadne sa riaďte bežnými zásadami správneho skladovania.
  4. Potraviny, ktoré sú plesnivé alebo nahnité, v žiadnom prípade nekupujte! Sú pre vaše zdravie nebezpečné! Ani vykrojením viditeľne napadnutých častí sa nezbavíte neviditeľných a nebezpečnejších mikroorganizmov – toxínov, ktorými je potravina napadnutá.
  5. Potravinami napadnutými plesňami nekŕmte ani hospodárske zvieratá. Ich mäso môže byť prostredníctvom takýchto potravín infikované.
  6. Plesnivé džemy, kompóty alebo mušty vyhoďte! “Neviditeľná” pleseň napáda celý objem potraviny. Plesne sú odolné proti nízkym i vysokým teplotám – nezničí ich ani preváranie či zmrazovanie.
  7. Nekonzumujte chlieb a pečivo po viac ako dvoch dňoch. Je vedecky dokázané, že už po tomto čase dochádza k napadnutiu potraviny neviditeľnými plesňami. Nepoužívajte ani vrecúško, v ktorom ste pečivo a chlieb mali uložené. Pečivo a chlieb naberajte vždy iba pomocou mikroténových rukavíc alebo vrecúška prípadne pomocou klieští.
  8. Pri manipulácii s potravinami dodržujte základné hygienické pravidlá: čisté náradie, nepoškodené drevené dosky, čisté utierky, často odstraňujte odpadky, čistý priestor na skladovanie a manipuláciu s potravinami.
  9. Väčšie množstvo neskonzumovaného jedla radšej zmrazte vo vákuovej dóze.
  10. Predĺžte lehotu spotreby potravín a uchovajte ich kvalitu najmodernejším a najšetrnejším spôsobom skladovania, pomocou vákuového systému Vaculife!